Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

kryszpin
Reposted frombiru biru viastuckedinsoul stuckedinsoul
2266 aef2
kryszpin
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.

January 08 2015

kryszpin
0067 6df8 500
Reposted fromrunbabyrun runbabyrun viastuckedinsoul stuckedinsoul
kryszpin

Ojcze nasz, któryś jest niemy,
który nie odpowiesz na żadne wołanie,
a tylko rykiem syren co rano dajesz znać, że świat
ciągle jeszcze istnieje,
przemów:
ta dziewczyna jadąca tramwajem do pracy
w tandetnym płaszczu z trzema pierścionkami
na palcach, z resztą snu w zapuchniętych oczach,
musi usłyszeć Twój głos,
musi usłyszeć Twój głos, by się zbudzić
w ten jeszcze jeden świt.

Ojcze nasz, który nic nie wiesz,
który nie patrzysz nawet na tę ziemię,
a tylko codzienną gazetą obwieszczasz, że świat, że nasz świat,
trwa uporządkowany: spójrz,
ten mężczyzna siedzący za stołem, schylony
nad kotletem mielonym, setką wódki, płachtą
popołudniówki tłustą od sosu i druku,
musi wiedzieć, że ty także wiesz,
musi wiedzieć, że wiesz, aby przeżyć
ten jeszcze jeden dzień.

Ojcze nasz, którego nie ma,
Którego imienia nikt nawet nie wzywa
prócz dydaktycznych broszur piszących Cię z małej litery, bo świat
radzi sobie bez Ciebie,
bądź:
ten człowiek, który kładzie się spać i przelicza
wszystkie te dzisiejsze
kłamstwa, lęki, zdrady,
wszystkie hańby konieczne i usprawiedliwione
musi wierzyć, żeś jednak jest,
musi wierzyć, żeś jest, aby przespać
tę jeszcze jedną noc...

— Stanisław Barańczak
Reposted fromhabae habae viastuckedinsoul stuckedinsoul
kryszpin
6017 f623 500
Reposted frombrejkontrough brejkontrough

December 28 2014

kryszpin
A kiedyś przed zaśnięciem czytali sobie książki na głos. (...) gdyby zapytano go, co jest dla niego najbardziej erotyczne, odpowiedziałby, że naga kobieta czytająca na głos książkę, którą jej sam podarował.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromfairyland fairyland viapoezja poezja

November 28 2014

kryszpin
Reposted fromwstydem wstydem viapoezja poezja

November 22 2014

kryszpin
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
kryszpin
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
kryszpin
5725 ae4b 500
Reposted fromvs vs viacytaty cytaty
kryszpin
0222 81cb 500
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
kryszpin
7528 f0da 500
Reposted frompollywood pollywood viacytaty cytaty
kryszpin
Reposted fromMerlinka Merlinka viacytaty cytaty

November 19 2014

kryszpin
0522 c3ea 500
kryszpin
kryszpin
kryszpin
Reposted fromIriss Iriss vialipcoweczeresnie lipcoweczeresnie
kryszpin
Reposted fromSpetana Spetana viastuckedinsoul stuckedinsoul

November 18 2014

kryszpin
6025 437a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl